تابلو درخت سعادت

یادگاری جذاب از جشن تایین جنسیت نینی : سرگرمی متفاوت که همه را به چالش میکشد.

قیمت:

350.000 تومان

  • اسم نی نی

توضیحات

قبل از شروع جشن تایین جنسیت مهمان ها حدس های خود را با رنگ آبی یاصورتی روی درخت سعادت میزنند و اسم خود را روی رنگی که با انگشت رنگی خود ثبت کردن مینویسند کنار تابلو درخت سعادت یک کارت هدیه میگیرد که مهمان ها میتوانند نام های پیشنهادی خود را در آن بنویسند.