Hello.

به خوشحالی فروشی های بیبی خوش آمدید.

فروشگاه های بیبی

خوشحالی فروشی «های.بیبی» فعالیت خود را از سال ۹۶ شروع کرده و تا به امروز در زمینه اکسسوری نینی در حال فعالیت می‌باشد های بیبی با امید ترسیم لبخند روی صورت مادران باردار هر روز در تلاش است ، تا در این آشفته بازار شادی را در دل این فرشته ها نمایان کند  ما در این باوریم اومدن یه معجزه الهی در زندگی تک‌تکمون، جشن گرفتن دارد، شادی کردن دارد و یک خوشحالی ابدی در پی آن ،هست در راستای این باور قشنگ ، «های.بیبی» از زمانی که خبر بارداری رو به همسرتون میدید تا جشن تعیین جنسیت با شما خواهد بود  و با یه عالمه وسایل جذاب با اسم نینی شما به سیسمونی دلبند شما رنگ عشق می‌دهد 

ندا گودرزی

موسس و مدیرعامل